Turn off light Favorite Comments () Report
  • Server 1

Amina (2021) อะมีนา ราชินีนักรบ

ในที่ 16-ศตวรรษ Zazzau ตอนนี้ Zaria,ไนจีเรีย Amina ต้องใช้ของเธอทักษะทางทหารและเทคนิคเพื่อปกป้องครอบครัวเธอเป็นเหมือนอาณาจักร

Duration: 105 min

Release:

IMDb: 4.2