Turn off light Favorite Comments () Report
  • Server 1

Bright Samurai Soul (2021) ไบรท์ จิตวิญญาณซามูไร

เรื่องราวของ จุดเริ่มต้นการล่มสลายของยุคสมัยเอโดะและระบอบโชกุน การฟื้นของญี่ปุ่น โรนินที่เป็นมนุษย์ต้องร่วมมือกับนักฆ่าออร์คเพื่อช่วยเอลฟ์จากศัตรู เพื่อไม่ให้ญี่ปุ่นเกิดการนองเลือด “Izou” ซามูไรพเนจรที่สูญเสียเหตุผลในการมีชีวิตต้องร่วมมือกับ “Raiden” ออร์กผู้เกลียดการฆ่าฟันและ “Sonya” เอลฟ์สาว ในการเดินทางอันยาวนานและเต็มไปด้วยอันตราย

Duration:

IMDb: 5.6