Turn off light Favorite Comments () Report
0
0 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 5
Loading...

FIVE ELEMENTS MOUNTAIN (2022) ซุนหงอคง ผจญห้าหุบเขา

เรื่องย่อ…เมื่อราชันย์วานร ฉีเทียนต้าเซิ่ง ไม่มีกระบองทองวิเศษคู่กาย เมฆตีลังกา และอิทธิฤทธิ์ใดๆก็ไม่ได้แข็งแกร่งที่จะสามารถต่อกรกับปีศาจต่างๆได้ ราชันย์วานร จะสามารถทำภารกิจสำเร็จได้หรือไม่ เป็น เหตุการณ์ก่อนที่ ซุนหงอคง จะถูกขังไว้ที่เขา 5 นิ้ว หลังจากราชันย์วานร ฉีเทียนต้าเซิ่ง ผู้ยิ่งใหญ่ ได้บุกสวรรค์ ถูกพระยูไล กักขังไว้ในถ้ำ ที่เขาพระสุเมรุ ซุนหงอคง ต้องถูกทดสอบทำภารกิจไปที่ เขาฟางซุ่นซาน เจอกับปีศาจที่ร้ายกาจ ซุนหงอคงจะสามารถทำภารกิจสำเร็จได้หรือไม่

Duration: