Turn off light Favorite Comments () Report
  • Server 1

FLY SKATING STAR (2022) สเก็ตไกลให้ถึงฝัน

ภาพยนตร์ดราม่าเรื่องเยี่ยมสัญชาติจีนเกี่ยวกับกีฬาสเก็ตน้ำแข็ง “The Debt Collector 2 ” ภาพยนตร์เรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวของ Cheng Huan (Jiang Lai) อัจฉริยะด้านการจัดส่งและ Shen Bingxin (Lin Xiao) นักสเก็ตความเร็วระยะสั้นที่ตกอยู่ในปัญหา เขาก้าวข้ามอุปสรรคและประสบความเสร็จตามที่ฝันหรือไม่?

Duration:

Release:

IMDb: 6.7