Turn off light Favorite Comments () Report
  • Server 1

In the Heights (2021)

เจ้าของร้านขายเหล่าที่คอยช่วยเหลือคนจนและผู้ที่ต้องการให้ช่วย ซึ่งเรื่องราวของเขาเกิดขึ้นในนิวยอร์ก แต่การดำรงชีวิตของเขาคือการประหยัดเงินทุกๆ เพนนีในทุกๆวัน สำหรับการใช้จ่านที่จำเป็นและการร้องเพลงของเขาก็ทำให้ชีวิตดีขึ้นมากกว่าที่คิดเอาไว้

Genre: Drama

Duration:

IMDb: 7.5