Turn off light Favorite Comments () Report
  • Server 1

Joe Bell (2020)

เรื่องจริงของเมืองเล็กๆ พ่อชนชั้นแรงงานที่ออกเดินทางคนเดียวทั่วสหรัฐอเมริกาเพื่อรณรงค์ต่อต้านการรังแกหลังจากที่ลูกชายของเขาถูกทรมานในโรงเรียนมัธยมปลายเพราะเป็นเกย์

Genre: BiographyDrama

Duration:

IMDb: 5.5

Keywords: