Turn off light Favorite Comments () Report
  • Server 1

Magic Camp (2020) ค่ายป่วน ก๊วนมายากล

ในภาพยนตร์ตลกอบอุ่นหัวใจเรื่องนี้ กลุ่มแคมเปอร์ที่มีความหลากหลายช่วยให้แอนดี้ ดักเกอร์แมน นักมายากลที่กำลังอยู่ในช่วงตกต่ำได้ค้นพบความรักที่เขามีต่อมายากลอีกครั้ง

Genre: ComedyFamilyFantasy

Duration:

IMDb: 6.4