Turn off light Favorite Comments () Report

Marry My Dead Body (2023) แต่งงานกับผี

อยู่มาวันหนึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจพบซองแต่งงานสีแดงเพียงเพื่อจะพบว่าเจ้าของที่แท้จริงคือผีที่ขอจับมือเจ้าหน้าที่แต่งงานก่อนที่จะกลับชาติมาเกิด จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมนุษย์และภูติผีเกิดความผูกพันพิเศษกัน?

Duration:

IMDb: 7.3