Turn off light Favorite Comments () Report
  • Server 1

Music (2021) มิวสิก

ซูเพิ่งมีสติสัมปชัญญะเมื่อได้รับข่าวว่าเธอจะกลายเป็นผู้พิทักษ์เพียงคนเดียวของมิวสิก น้องสาวต่างมารดาของเธอ ซึ่งเป็นเด็กสาวออทิสติกสเปกตรัม ภาพยนตร์เรื่องนี้สำรวจสองธีมโปรดของ Sia: การค้นหาเสียงของคุณและสร้างครอบครัว

Duration: 107 min

Release:

IMDb: 3.1