Turn off light Favorite Comments () Report
  • Server 1

Needle in a Timestack (2021)

นิคและจานีนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจนกระทั่งสามีเก่าของจานีนบิดเบี้ยวเวลาที่จะพยายามแยกพวกเขาออกจากกัน เมื่อความทรงจำของนิคหายไป เขาต้องตัดสินใจว่าจะเสียสละอะไรเพื่อยึดหรือปล่อยวางทุกอย่างที่เขารัก

Genre: DramaFantasyRomance

Duration:

IMDb: 3.7