Turn off light Favorite Comments () Report
  • Server 1

Our Tapestry of Love (2020) ตลอดมา ตลอดไป คือเธอ

“ตลอดมา ตลอดไป คือเธอ” ทากาฮาชิ เร็น และโซโนดะ อาโออิเป็นลูกสองคนของทศวรรษ 1980 ที่ถูกนำเข้ามาในโลกในปี 1989 พวกเขาพบกันในปี 2002 และคุ้นเคยกับความรักและความปรารถนาในวัยหนุ่มสาวผ่านกันและกันมากขึ้น เนื่องจากมันมักเกิดขึ้นบ่อยในวัยนั้น

Genre: DramaRomance

Duration:

IMDb: 6.5