Turn off light Favorite Comments () Report
  • Server 1

Puzzle (2014) ต่อความอำหิต

นักเรียนมัธยมปลายอาซึสะกระโดดลงมาจากชั้นดาดฟ้าของอาคารเรียน แต่เธอรอดมาได้ หนึ่งเดือนต่อมาโรงเรียนถูกยึดโดยกลุ่มคนสวมหน้ากากดอกทานตะวัน ครูท้องถูกจับเป็นตัวประกัน ขณะที่ผู้อำนวยการและนักเรียนชายได้หายตัวไป จากนั้นอาซึสะก็พบชิ้นส่วนของปริศนาในซองจดหมายที่ชิเงโอะเพื่อนร่วมชั้นมอบให้เธอ ชิ้นส่วนปริศนาถือกุญแจสำคัญในการไขคดี อาซึสะจึงไล่ตามชิเงโอะ และเธอก็เห็นบางสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

Genre: HorrorThriller

Duration:

IMDb: 5.6