Turn off light Favorite Comments () Report
  • Server 1

Swallow (2021) กล้ำกลืน

ในช่วงยุค 80 กรุงเลกอส ประเทศไนจีเรีย ชีวิตของโตลานีต้องชะงักจากสภาวะที่กดดันเกินต้านทาน เธอได้ก้าวเข้าสู่วงการยาเสพติดพร้อมเพื่อนที่จัดเจนและต้องรับผลที่ตามมา

Genre: DramaHistoryThriller

Duration:

IMDb: 3.6