The Blacksmith and the Devil (2017) พันธนาการปิศาจ

ช่างตีเหล็กและปีศาจคือการเล่าเรื่องของนิทานโบราณเกี่ยวกับช่างตีเหล็กที่ค้นพบว่าตัวเองกำลังต่อสู้กับปีศาจ ในเรื่องนี้ช่างตีเหล็กได้จับปีศาจได้

Genre: ไม่มีหมวดหมู่

Duration:

IMDb: 6.4