Turn off light Favorite Comments () Report
  • Server 1

THE LAST WARRIOR (2018)

เมื่ออีวานหลุดเข้าไปในโลกของเทพนิยาย เขาพบว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่ และกำลังเป็นศูนย์กลางการต่อสู้ระหว่างกองกำลังแสงสว่างและความมืด ตามตำนานบอกว่าเขาคือผู้จะที่สามารถหาดาบวิเศษ เขาจึงต้องช่วยเพื่อนใหม่ในโลกเทพนิยายตามหามัน เพื่อพวกเขาจะได้ส่งตัวเขากลับไปยังโลกเดิม

Genre: ActionDramaFantasy

Duration:

IMDb: 6.2