Turn off light Favorite Comments () Report
0
0 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 5
Loading...

THE MONKEY KING (2022) ตำนานศึกราชาวานร

เรื่องย่อ : The Monkey King (2022) ตำนานศึกราชาวานร เรื่องราวเมื่อ “ซุนหงอคง” ถูกกักขังไว้ ณ หุบเขาอู๋จื่อนาน 400 ปี บังเอิญได้รับการช่วยเหลือจาก “อาอี” เมื่อ “หลงไท่จื่อ” รับรู้ว่าซุนหงอคงหนีออกมาจากหุบเขาอู๋จื่อแล้ว จึงวางแผนล้างแค้นที่ซุนหงอคงเคยทำลายวังมังกรในทะเลจีนตะวันออก เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเอาใจช่วย ซุนหงอคง ในได้

Duration:

Release:

IMDb: 7