Turn off light Favorite Comments () Report
  • Server 1

There’s Someone Inside Your House (2021) ใครอยู่ในบ้าน

Makani Young ได้ย้ายจากฮาวายไปยังชุมชน “ใครอยู่ในบ้าน” อันเงียบสงบและเรียบง่ายเพื่ออาศัยอยู่กับคุณยายของเธอและเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อย่างไรก็ตาม เมื่อการเริ่มสำเร็จการศึกษาเริ่มต้นขึ้น

Genre: HorrorMysteryThriller

Duration:

IMDb: 4.8