Turn off light Favorite Comments () Report
  • Server 1

Tomb Coffin Demon (2019) โลงศพพิลึกในสุสานโบราณ

ในช่วงสาธารณรัฐจีนปิศาจตัวผู้จะถูกปล่อยออกมาจากโลงศพโบราณโดยผู้บุกรุกสุสาน นักล่าปิศาจเฮาและนักเรียนของเขารวบรวมสมบัติสามอย่างเพื่อจองจํา

Genre: Action

Duration:

IMDb: 6.3