Turn off light Favorite Comments () Report
  • Server 1

Virtuality (2009) จำลองสะพรึง

นักบินอวกาศ 12 คนถูกส่งไปทำภารกิจที่มีระยะเวลาสิบปีเพื่อค้นหาระบบสุริยะที่ห่างไกลด้วยยานแพตัน ยานเดินทางระหว่างดวงดาวลำแรกของโลก

Genre: DramaSci-FiThriller

Duration:

IMDb: 5.8