Turn off light Favorite Comments () Report

WORSHIP (2022) บูชา พากย์ไทย

การนมัสการข้ามละติจูดทางภูมิศาสตร์และจิตวิญญาณของประเทศไทยเป็นการดื่มด่ำทางประสาทสัมผัสอย่างกระตือรือร้นในพลังแห่งความศรัทธาที่ได้รับการประกอบพิธีกรรมและวิธีที่มันหล่อหลอมวิถีชีวิตของผู้คน

Genre: Documentary

Country:

Duration: 98 min

Release:

IMDb: 6.3