Turn off light Favorite Comments () Report
  • Server 1

Zero to Hero (2021) ซีโร่ ทู ฮีโร่

Biopic เพื่อระลึกถึงแล้วอือ?Wai,ฮ่องกงแรกของ Paralympic นักกีฬาที่จะชนะทอง ถึงแม้ว่าคุณเริ่มเป็นฝ่ายเสียเปรียบ,คุณยังสามารถเป็นคนแรกผ้าอ้อมแล้ว

Duration: 102 min

Release:

IMDb: 6.8