Turn off light Favorite Comments () Report
  • Server 1

Dreamkatcher (2020)

เมื่อ”เกล”ถูกบังคับให้ต้องตกลงกับ”จอช”ลูกเลี้ยงคนใหม่ของเธอที่บ้านในชนบทห่างไกล หลังจากขโมยเครื่องรางชั่วร้ายจากเพื่อนบ้านลึกลับ”จอช”มีความฝันที่น่ากลัวเกี่ยวกับความตายของเขาเมื่อพ่อของเขากลับมา เขาและเกลสงสัยว่าลูกชายของพวกเขาถูกวิญญาณโบราณกระหายเลือดเข้าสิงพวกเขาต้องหางช่วยเหลือก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป

Genre: HorrorThriller

Duration:

IMDb: 3.7