Turn off light Favorite Comments () Report
  • Server Player

Mainstream (2020)

เรื่องราวเตือนใจนี้ คนสามคนพยายามดิ้นรนเพื่อรักษาอัตลักษณ์ของตน ขณะที่พวกเขาสร้างรักสามเส้าประหลาดในยุคอินเทอร์เน็ตที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

Duration: 94 min

Release:

IMDb: 4.9