Turn off light Favorite Comments () Report
  • Server Player

The Pearl of Africa (2016)

จับภาพการต่อสู้ของคนใกล้ชิดเพื่อสิทธิที่จะรัก ตามสาวประเภทสองชาวอูกันดาที่ถูกบังคับให้ออกจากประเทศของเธอ

Duration: 92 min

Release:

IMDb: 6.6