Turn off light Favorite Comments () Report
  • Server 1

The Unfamiliar (2020)

แพทย์ของกองทัพอังกฤษกลับมาจากสงครามโดยคิดว่าเธอมีพล็อตเพียงเพื่อที่จะค้นพบว่ามีความร้ายกาจในการทำงานมากขึ้นทำให้เธอรู้ว่าไม่คุ้นเคย

Genre: HorrorThriller

Duration:

IMDb: 4.2